“Захарен бонбон”

Krishna-Taking-Lunch-with-Gopas

 

“Нектарът на наставленията”

текст 7

“Святото име, характер, забавления и дейности на Кришна са трансцедентално сладки като захарен бонбон. Въпреки че езикът на човек, страдащ от жълтеницата на авидя (невежеството), не усеща нищо сладко, прекрасно е, че просто с внимателно всекидневно повтаряне на тези сладки имена естественият вкус постепенно се възстановява и болестта напълно изчезва.”

Пояснение от А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада: Святото име на Бог Кришна, неговите качества и забавления имат природата на абсолютна истина, красота и блаженство. По своята същност те са много сладки, като захарен бонбон, който се харесва на всички. Незнанието се сравнява с жълтеницата, причинявана от жлъчните секрети. Езикът на болния от жълтеница човек не може да се наслади на вкусния захарен бонбон. Той усеща сладкото като много горчиво. По същия начин авидя (невежеството) изкривява способността ни да се наслаждаваме на трансцеденталните имена, качества, форми и забавления на Кришна. Въпреки болестта, ако някой много грижовно и внимателно приеме Кришна съзнание, повтаря святото име и слуша за трансцеденталните забавления на Кришна, невежеството му ще бъде унищожено и той ще може да изпита сладостта на трансцеденталната природа на Кришна и на всичко, свързано с него. Възстановяването на духовното здраве е възможно само чрез правилното развиване на Кришна съзнание….

 

No comments yet.

Leave a Reply