Игра или война?

Светът, който познаваме, е преди всичко поле на взаимоотношения. Взаимоотношения, изпълнени с любов между нас, децата на Бога и самия Бог. Чрез тази любов, включваща както игра, така и борба, ние достигаме пълно удовлетворение.

imagesПредставата, че светът е място за забавления, е привлекателна, но се сблъсква със суровата реалност на всекидневния живот. Честите препятсвия и промени, които ни изпраща животът, са всъщност индикации, които ни показват, че светът не е пикник или детска площадка. И все пак тази розова представа за живота си остава дълбоко желана.

От друга страна, идеята, че животът е битка, е далеч по-близка до реалността. Проблемът е, че това схващане за живота тормози нашето вътрешно желание за любов, спокойствие и радост.

Krishna-Taking-Lunch-with-GopasМъдростта на “Бхагавад-гита” разкрива, че ние сме нещо далеч повече от една съвкупност от материални елементи, ние сме духовни същества. Бидейки такива, ние сме предопределени за живот, изпълнен с любов към Бога и всички други същества. С Бога в центъра, като едно семейство, ние споделяме любовни взаимоотношения. Животът ни сега е подготовка за истината. Подготовка, фокусираща се върху развиването на желание да удовлетворим другите. Колкото повече се научаваме да удовлетворим Бога и всички други, толкова повече ще се възвръща нашето естествено щастие.

power_struggleИ все пак, в момента ние имаме по – низша природа, изпълнени с желание да експлоатираме, а не да удовлетворяваме. Само борейки се срещу тази низша природа ние ще можем да проявим истинските си качества. По този начин, стремейки се към истинската ни същност, светът се превръща в полесражение. Битката е срещу нашата собствена низша природа и срещу тази на другите.

krishna1Призната като върховната духовна истина, “Бхагавад-гита” ни открива личността на Бога – Кришна, Върховното същество, който се наслаждава на непрекъснати любовни взаимоотношения. Той прикрива своята Божественост, за да се наслади на игрите със своите предани. Кришна ни отправя покана – и ние да се присъединим към тези забавления.

Представата за света като детска площадка, ще бъде реална само когато вземем участие в тези вечни духовни забавления. Преди обаче да можем да влезем в това щастливо ниво на съществуване, ще трябва да се преборим с нашите недостатъци, за да развием нужното желание да удовлетворим другите, да им служим. Когато се научим да служим на Бога с интелигентност и отговорност, когато ангажираме талантите, които ни е дал, за да го удовлетворим и когато се интересуваме повече за благото на другите, а не за нашето, само тогава ще можем да постигнем крайното щастие

 

автор: Чаитанйа Чаран Дас

No comments yet.

Leave a Reply