“Нива на съзнание”

В тази книга се разглежда в дълбочина природата на човешката личност, която трудно би могла да бъде разбрана само с наблюдение и анализ. Има два начина за получаване на знание – индуктивен и дедуктивен. При първият личността сама изгражда своето знание на база на опит, образование и обществено положение. Но при този метод липсва знание за истинските човешки способности, които се намират в дълбочината на човешката психика. Затова съществува и втория път на изследване – дедуктивния. Чрез него се получава знание от висш авторитет, разкриващ дълбочината на човешката същност.

 

цена: 15 лв

 

Телефони за поръчка:
02 961 60 50 ( София )
087 6434 024 ( Станимир Добрев)

имейл: sthanu@abv.bg

Tags:

No comments yet.

Leave a Reply