Светци и измамници

sp_interview
Всеки ден броят на хората, интересуващи се от практикуване на йога и
медитация, нараства с хиляди. За нещастие, по-вероятно е човекът, който търси
подходящ ръководител, да попадне на редица фокусници измамници, „гуру” със
собствен стил и ”самообявили” се богове. В интервю с лондонският “Таймс”, Шрила
Прабхупада обяснява как този, който е искрен в търсенето си, може да разбере
разликата между мамещия и искрения духовен водач.

Репортьор: Ваша милост, изглежда, че днес повече хора от когато и да било се
стремят към някакъв духовен живот. Можете ли да кажете защо е така?
Шрила Прабхупада: Желанието за духовен живот е напълно естествен копнеж.
Тъй като сме духовни души, в материалната атмосфера не можем да бъдем
щастливи. Ако извадите рибата от водата, на сушата тя не може да бъде щастлива.
По същия начин, ако не сме с духовно съзнание, никога няма да сме щастливи.
Днес толкова хора се стремят към научен напредък и икономическо развитие, но не
са щастливи, защото това не е истинска цел на живота. Много млади хора
осъзнават тази истина и отхвърлят материалистическия живот, като се опитват да
намерят духовен живот. Всъщност това е правилното търсене. Кришна съзнание е
истинска цел на живота. Докато не приемем Кришна съзнание, не можем да бъдем
щастливи. Това е факт. Затова приканваме всеки да изучи и разбере това велико
движение.
Репортьор: Това, което искрено ме притеснява, е че откакто преди известно време в
Англия пристигна един индийски йоги, който беше първият „гуру”, и повечето хора
нямаха и представа какво означава това, изведнъж неизвестно откъде се появиха
много гуру. Понякога имам чувство, че не всички от тях са истински, каквито
трябва да бъдат. Правилно ли е да се предупредят хората, които смятат да се заемат
с духовен живот, че трябва да проверят дали имат истински гуру, който да ги учи?
Шрила Прабхупада: Да. Разбира се, много хубаво е човек да намери гуру. Но ако
искате евтин гуру или ако искате да бъдете измамен, тогава ще намерите много
гуру, които мамят. Ако сте искрен обаче, ще намерите искрен гуру. Хората биват
мамени, защото искат всичко много евтино. Ние изискваме от учениците си да
се въздържат от извънбрачен секс, месоядство, хазарт и интоксиканти. Хората
мислят, че всичко това е трудно – излишни безпокойства. Но ако друг им каже:
„Можеш да правиш каквито си искаш глупости, само вземи моята мантра”, –
хората го харесват. Истината е, че хората искат да бъдат мамени и затова се
появяват измамниците. Никой не иска да се подлага на каквито и да било
въздържания. Човешкият живот е предназначен за въздържание, но никой не е
готов да се подлага на въздържания. Ето защо идват измамниците и казват:
„Никакви въздържания. Можеш да правиш каквото си искаш. Само ми плати и ще
ти дам мантра, с която за шест месеца ще станеш Бог.” Всичко това продължава.
Ако искате да бъдете мамени така, измамниците ще се появят.
Репортьор: Какво ще кажете за този, който сериозно иска да намери духовен
живот и има благоприятната възможност да приключи с неистинския гуру?

Шрила Прабхупада: Ако искате да получите дори най-обикновено образование,
трябва да посветите на това много време, труд и разбиране. По същия начин, ако
искате да започнете духовен живот, трябва да сте сериозен. Как е възможно само с
някаква удивителна мантра за шест месеца някой да стане Бог? Защо хората искат
такова нещо? Това означава, че те искат да бъдат мамени.
Репортьор: Как човек може да разбере, че неговият гуру е истински?
Шрила Прабхупада: Може ли някой от моите ученици да отговори на този
въпрос?
Ученик: Спомням си как веднъж Джон Ленън Ви попита: „Как да разбера кой е
истински гуру?” И Вие отговорихте: „Просто намери този, който е най-отдаденият
на Кршна. Той е истинският гуру.”
Шрила Прабхупада: Да. Истинският гуру е представител на Бога и той говори за
Бога и за нищо друго. Истински гуру е този, който не се интересува от
материалистичния живот. Той се интересува от Бога, единствено от Бога. Това е
един от тестове за истински гуру: брахма-ништхам. Мислите му са потопени в
Абсолютната Истина. В Мундака Упанишад се казва: шротрийам брахма-ништхам
– „Истинският гуру е много вещ в писанията и ведическото знание и е изцяло
зависим от Брахман.” Той би трябвало да знае какво е Брахман [духът] и как да се
установи в Брахман. Тези отличителни черти са дадени във ведическата
литература. Както казах преди, истинският гуру е представител на Бога. Той
представя Върховния Бог, както вицекралят представя краля. Истинският гуру не
измисля нищо. Всичко, което казва, е в съответствие с писанията и предишните
ачарии (духовни учители). Той няма да ти даде мантра и да ти каже, че за шест месеца ще станеш
Бог. Това не е работата на гуру. Работата на гуру е да убеждава всеки да стане
предан на Бога. Това е същността на задължението на един гуру.
Всъщност той няма друго задължение. Той казва на всеки, когото види: „Моля те,
стани Кришна осъзнат.” Ако той агитира по един или друг начин за Бога и се опитва
да накара всеки да стане предан на Бога, той е истински гуру.
Репортьор: Какво ще кажете за християнските свещеници?
Шрила Прабхупада: Християнин, мюсюлманин, индус – няма значение какъв е
свещеникът. Ако просто говори в полза на Бога, той е гуру. Например Бог Исус
Христос. Той проповядва на хората, като казва: „Просто се опитайте да обикнете
Бога.” Всеки, няма значение какъв е – индус, мюсюлманин или християнин, – е
гуру, ако убеждава хората да обичат Бога. Това е тестът. Гуру никога не казва: „Аз
съм Бог” или „Аз ще те направя Бог”. Истинският гуру казва: „Аз съм слуга на Бога
и ще направя и теб слуга на Бога.” Няма значение как е облечен гуру. Както казва
Чаитаня Махапрабху: „Този, който може да даде знание за Кришна, е духовен
учител.” Истинският духовен учител се опитва да накара хората да станат
предани на Кришна, т.е. на Бога. Той няма друго задължение.
Репортьор: Но недобрите гуру...
Шрила Прабхупада: А какво е недобър гуру?
Репортьор: Недобрият гуру иска само пари или слава.
Шрила Прабхупада: Добре. Но ако той е недобър, как може да стане гуру? [Смях.]
Как може желязото да стане злато? Всъщност гуру не може да бъде недобър,
защото ако някой е недобър, той не може да стане гуру. Не можете да кажете
„недобър гуру”. Това е противоречие. Това, което ви е нужно, е просто да
разберете какво е истински гуру. Дефиниция на истински гуру е, че той говори само
за Бога – това е всичко. Ако говори за някакви глупости, той не е гуру. Гуру не може да бъде лош. И въпрос не може да става за лош гуру, за червен гуру или за бял
гуру. Гуру означава „истински гуру”. Всичко, което трябва да знаем, е че
истинският гуру говори само за Бога и се опитва да накара хората да станат
предани на Бога. Ако прави това, той е истински.
Репортьор: Ако искам да получа посвещение във вашето общество, какво трябва
да направя?
Шрила Прабхупада: Най-напред трябва да изоставите извънбрачния сексуален
живот.
Репортьор: Това включва ли изобщо сексуалния живот? Какво означава
извънбрачен сексуален живот?
Шрила Прабхупада: Извънбрачен сексуален живот е сексуалният живот извън
брака. Животните имат сексуални отношения без ограничения, но в човешкото
общество има ограничения. Във всяка страна и във всяка религия има някаква
система за ограничаване на сексуалния живот. Ще трябва да се откажете и от
всички интоксиканти, включително чай, цигари, алкохол, марихуана – всичко,
което отравя организма.
Репортьор: А друго?
Шрила Прабхупада: Ще трябва да се откажете да ядете месо, яйца и риба. Ще
трябва да изоставите и хазарта. Ако не изоставите тези четири вида греховни
дейности, няма да може да получите посвещение.
Репортьор: Колко последователи имате по света?
Шрила Прабхупада: Последователите на нещо истинско могат да бъдат много
малко, а последователите на нещо глупаво – много. Все пак аз имам около пет
хиляди посветени ученици.
Репортьор: Движението за Кришна съзнание непрекъснато ли нараства?
Шрила Прабхупада: Да, то нараства – но бавно. Това е защото изискваме много
ограничения. Хората не обичат ограниченията.
Репортьор: Къде имате най-много последователи?
Шрила Прабхупада: В Съединените щати, Европа, Южна Америка и Австралия.
И, разбира се, в Индия – там има милиони, които практикуват Кришна съзнание.
Репортьор: Можете ли да кажете каква е целта на вашето движение?
Шрила Прабхупада: Целта на това движение за Кришна съзнание е да събуди
органически присъщото на хората съзнание. Сега съзнанието ни е изпълнено с
обозначения. Някой си мисли: „Аз съм англичанин”, друг си мисли: „Аз съм
американец.” Всъщност ние не сме нито едно от тези обозначения. Ние сме
частици, неразделно свързани с Бога; това е нашата истинска същност. Ако всеки
постигне това съзнание, ще бъдат разрешени всичките проблеми на света. Тогава
ще разбираме, че ние сме едно и също – еднакви по качество духовни души.
Духовна душа с едно и също качество се намира във всеки, въпреки че сме в
различни дрехи. Това е обяснението дадено в Бхагавад-гита.
Кришна съзнание е всъщност пречистващ метод (сарвопадхи-винирмуктам).
Целта му е да освободи хората от всички обозначения (тат-паратвена нирмалам).
Когато съзнанието ни се пречисти от обозначенията, дейностите, които
извършваме с пречистените си сетива, ще ни направят съвършени. Накрая
достигаме пълното съвършенство на човешкия живот. Кришна съзнание е и
много лесен метод. Не е необходимо човек да става велик философ, учен или нещо
друго. Единственото, което е необходимо, е да повтаря святото име на Бога,
съзнавайки, че Неговата личност, Неговото име и Неговите качества са абсолютни. Кришна съзнание е велика наука. За нещастие, в университетите няма
катедри по тази наука. Затова приканваме всички сериозни хора, които са
заинтересовани от благополучието на човешкото общество, да разберат същността
на това велико движение и, ако е възможно, да вземат участие в него и да ни
съдействат. Проблемите на света ще бъдат разрешени. Това е потвърдено и в
Бхагавад-гита, най-важната и авторитетната книга за духовно знание. Много от
вас са чували за Бхагавад-гита. Нашето движение се основава на нея. То е
признато от всички велики ачарии в Индия. Рамануджачария, Мадхвачаря, Бог
Чаитаня и много други. Всички вие сте представители на вестници, затова ви моля
да се опитате за доброто на цялото човешко общество да разберете колкото е
възможно по-добре същността на това движение.
Репортьор: Смятате ли, че вашето движение е единственият начин да се разбере
Богът?
Шрила Прабхупада: Да.
Репортьор: На какво се основава вашата увереност?
Шрила Прабхупада: На авторитети и на Бога, Кришна. Кришна казва:
сарва-дхарман паритйаджйа
мам екам шаранам враджа
ахам твам сарва-папебхйо
мокшайишйами ма шучах
„Изостави всички видове религии и просто Ми се отдай. Аз ще те освободя от
всички греховни реакции. Не се страхувай.” [Бхагавад-гита 18.66]
Репортьор: Призивът „отдай се” означава ли, че човек трябва да напусне
семейството си?
Шрила Прабхупада: Не.
Репортьор: Но да предположим, че искам да получа посвещение. Трябва ли да
дойда да живея в храма?
Шрила Прабхупада: Не е задължително.
Репортьор: Мога да си остана в къщи?
Шрила Прабхупада: О, да.
Репортьор: Какво ще кажете за работата ми? Трябва ли да напусна работата си?
Шрила Прабхупада: Не. Просто ще трябва да изоставите лошите си навици и да
повтаряте Харе Кришна мантра върху тази броеница – това е всичко.
Репортьор: Ще трябва ли да давам финансови помощи?
Шрила Прабхупада: Не. Това е ваше доброволно желание. Ако давате, е добре.
Ако не давате, за нас няма значение. Ние не зависим от финансовите приноси на
никого. Ние зависим от Кришна.
Репортьор: Не трябва да давам никакви пари?
Шрила Прабхупада: Не.
Репортьор: Това едно от главните неща ли е, по които се различава истинският
гуру от измамника гуру?
Шрила Прабхупада: Да. Истинският гуру не е бизнесмен. Той е представител на
Бога. Каквото казва Богът, това повтаря гуру. Той не говори друго.
Репортьор: Но може ли да очакваме да намерим истински гуру, пътуващ в Ролс
Ройс, да кажем, или в апартамент в луксозен хотел?

Шрила Прабхупада: Понякога хората ми осигуряват стая в първокласен хотел, но
обикновено аз оставам в нашите храмове. Имаме около сто храма в целия свят,
така че не се нуждая от хотели.
Репортьор: Не се опитвам да отправям някаква обвинения. Само се опитвам да
обясня, че според мен вашето предупреждение е добре обосновано. Има толкова
много хора, които се интересуват от духовен живот, но в същото време има много
хора, които са заинтересовани да реализират печалби от гуру-бизнеса.
Шрила Прабхупада: А смятате ли, че духовен живот означава доброволно да
приемем да живеем в бедност?
Репортьор: Не, не знам.
Шрила Прабхупада: Един бедняк може да бъде материалист, а един богат човек –
да бъде духовен. Духовният живот не зависи от богатството и от бедността.
Духовният живот е трансцедентален. Да вземем за пример Арджуна. Арджуна е от
царски род и въпреки това е чист преданоотдаден на Бога. А в Бхагавад-гита [4.2]
Шри Кришна казва: евам парампара-праптам имам раджар-шайо видух – „Това
върховно знание беше получено чрез системата на ученическата последователност
и по този начин го разбраха святите царе.”  В миналото всички царе, които са били
святи, са разбрали духовната наука. Следователно духовният живот не зависи от
материалното положение на човека. Независимо в какво материално положение се
намира човек – дали е цар или просяк, – той може да разбере духовния живот.
Обикновено хората не знаят какво е духовен живот и затова ни критикуват без
нужда. Ако ви попитам какво е духовен живот, как бихте отговорили?
Репортьор: Не съм много сигурен, не знам.
Шрила Прабхупада: Макар че не знаете какво е духовен живот, казахте „той е
това” или „той е онова”. Но преди всичко трябва да знаете какво е духовен живот.
Духовният живот започва, когато разберете, че не сте това тяло. Това е истинското
начало на духовния живот. Виждайки разликата между „Аз-а” и тялото си, ще
започнете да разбирате, че сте духовна душа (ахам брахмасми).
Репортьор: Смятате ли, че това знание трябва да бъде част от образованието на
всеки човек?
Шрила Прабхупада: Да, човек трябва най-напред да научи какво е той. Дали е
тялото си или е нещо друго. Това е началото на образованието. Сега всеки е
обучаван да мисли, че е това тяло. И понеже някой е получил американско тяло,
той си мисли: „Аз съм американец.” Това е същото, както ако мислите: „Аз съм
червена риза”, – само защото носите червена риза. Вие не сте червена риза. Вие сте
човешко същество. По същия начин това тяло е като риза или палто върху
истинската личност – духовната душа. Ако приемаме себе си за тази телесна „риза”
или „палто”, ние нямаме никакво духовно образование.
Репортьор: Смятате ли, че това трябва да се преподава в училища?
Шрила Прабхупада: Да – в училищата, в колежите, в университетите и другите
учебни заведения. Има обширна литература на тази тема – огромен фонд на знание.
Всъщност необходимо е водачите на обществото да се поинтересуват да разберат
това движение.
Репортьор: Имате ли последователи, които преди да дойдат при вас, са били
оплетени от гуру измамник?
Шрила Прабхупада: Не, те искрено са търсили нещо духовно и това е тяхното
достойнство. Богът е в сърцето на всеки и щом човек искрено Го търси, Той му
помага да намери истински гуру.

Репортьор: Истински гуру като вас опитвали ли са се някога да отстранят такива
измамници гуру – т.е. да оказват давление върху тях, като ги изхвърлят, така да се
каже, от бизнеса?
Шрила Прабхупада: Не, това не е моя цел. Аз основах движението просто като
повтарях Харе Кришна. Повтарях святото име в Ню Йорк, в парка Томпкинс Скуеър.
Скоро след това хората започнаха да идват при мен. По този начин постепенно
движението за Кришна съзнание започна да се разраства. Много хора приеха
движението, много не го приеха. Щастливи са тези, които го приеха.
Репортьор: Не мислите ли, че хората са недоверчиви, защото са сблъсквали с гуру
измамници? Ако отидете при зъболекар шарлатанин и той ви счупи зъба, с
недоверие ще отидете при друг зъболекар…
Шрила Прабхупада: Да. Естествено, ако сте били измамен, ще станете
недоверчив. Но това не значи, че ако веднъж сте бил измамен, винаги ще бъдете
мамен. Трябва да намерите истинския гуру. Но за да стигнете до Кришна съзнание,
трябва или да имате голям късмет, или да сте добре запознат с тази наука. От
Бхагавад-гита разбираме, че тези, които искрено търсят, са много малко:
манушйанам сахасрешу кашчид йатати сиддхайе. Сред много милиони хора
единици се интересуват от духовен живот. Обикновено хората се интересуват от
ядене, спане, съвокупляване и самозащита. Така че как може да очакваме много
последователи? Не е трудно да се види, че хората са загубили духовния интерес. И
почти всички, които се интересуват, биват измамвани от т.нар. „спиритуалисти”.
Не можем да съдим за едно движение само по броя на неговите последователи. Ако
човек е искрен, движението е успешно. Не е въпрос на количество, а на качество.
Репортьор: Чудя се, колко хора смятате, че са измамени от лъжливи гуру?
Шрила Прабхупада: В действителност всеки. [Смях]. Не е нужно да се броят.
Всички.
Репортьор: Това означава хиляди хора, така ли?
Шрила Прабхупада: Милиони. Милиони са били измамени, защото са искали да
бъдат мамени. Богът е всезнаещ. Той може да разбере желанията ви. Той е в сърцето
ви и ако искате да бъдете измамен, Той ви изпраща измамник.
Репортьор: За всеки ли е възможно да достигне съвършения стадий, за който
говорихте преди?
Шрила Прабхупада: В един миг. Всеки може да достигне съвършенство в един
миг – при условие, че желае. Проблемът е, че никой не желае. В Бхагавад-гита
[18.66] Кришна казва: сарва-дхарман паритйаджйа мам екам шаранам враджа
„Просто Ми се отдай.” Но кой има намерение да се отдава на Бога? Всеки казва:
„Защо да се отдавам на Бога? Аз ще бъда независим.” Ако просто се отдадете, това
става за секунда. Това е всичко. Но никой не иска и това е препятствието.
Репортьор: Когато казвате, че много хора искат да бъдат мамени, имате предвид ,
че много хора искат да продължават да се наслаждават на светските удоволствия и
в същото време, като повтарят мантра или държат цвете, да достигнат духовен
живот? Това ли искате да кажете с израза „искат да бъдат мамени”?
Шрила Прабхупада: Да. Това е като пациент, който си мисли: „Ще продължавам
да бъда болен и в същото време ще оздраве” Това е противоречие. Първото
изискване е човек да бъде обучен в духовния живот. Духовният живот не е нещо,
което човек може да разбере в няколкоминутен разговор. Има много философски и
теологични книги, но хората не се интересуват от тях.Това е проблемът. Шримад-
Бхагаватам например е много голямо произведение и ако се опитате да прочетете тази книга, ще са ви нужни много дни, за да разберете дори един ред от нея.
Бхагаватам описва Бога, Абсолютната Истина, но хората не се интересуват. А ако
случайно някой се заинтересува от духовен живот, той иска нещо бързо постижимо
и евтино. Затова бива мамен. Всъщност човешкиятживот е предназначен за
въздържание и покаяние. Такъв е пътят на ведическата цивилизация. Във
ведическите времена момчетата са били обучавани за брахмачари: до двадесет и
пет годишна възраст е бил забранен всякакъв сексуален живот. Къде е
образованието сега? Брахмачари е ученик, който не води никакъв полов живот и се
подчинява на заповедите на своя гуру и гуру-кула [училище на духовен учител].
Сега в училищата и в другите учебни заведения се преподава секс от самото начало
и дванадесет-тринадесет годишни момчета и момичета водят сексуален живот. Как
могат да имат духовен живот? Духовен живот означава доброволно приемане на
някакви въздържания заради реализация на Бога. Затова на посветените ученици са
забранени извънбрачният сексуален живот, месоядството, хазартът и
интоксикантите. Без тези ограничения никоя йога медитация или „духовна”
дисциплина не може да бъде истинска. Тя е само въпрос на бизнес между
измамници и измамени.
Репортьор: Много ви благодаря.
Шрила Прабхупада: Харе Кршна.

No comments yet.

Leave a Reply