„Докато човек е в разцвета на силите си, той забравя голата истина за смъртта, с която трябва да се срещне. Затова глупакът не задава подходящи въпроси, въпроси за истинските проблеми на живота. Всеки си мисли, че няма да умре, въпреки че всеки момент вижда пред очите си доказателства за смъртта… Интелигентният човек знае, че смъртта му се появява заедно със собственото му раждане. Той знае, че умира всяка секунда и че последната атака получава, когато изтече срокът на живота му. Затова той се подготвя за следващия си живот или за освобождение от болестта на повтарящото се раждане и смърт. Глупакът обаче не знае, че тази човешка форма на живот е получена след поредица от раждания и смърти, наложени в миналото от природните закони. Той не знае, че живото същество е вечно и за него няма раждане и смърт. Раждането, смъртта, старостта и болестите са външни аспекти, наложени на живото същество, и се дължат на контакта му с материалната природа и от това, че е забравило за вечната си божествена природа и качествената си еднаквост с Абсолютното Цяло.“

 

BG_SSR_1cover_r6-page-001

В тази книга ще откриете знание, което учители от ведическата традиция са дали преди хилядолетия. „Науката за
себепознанието“ разкрива тайните на природата и вселената, на себето и върховната душа вън и вътре във всичко.
Нашата епоха се характеризира с удивителен материален прогрес, но в същото време и с непрекъснато увеличаващи
се проблеми. Днес въпросът за съдбата на човечеството е по-актуален от всякога. От къде сме дошли и какво ще стане с нас след смъртта? Каква е целта на живота ни? Какво можем да направим за бъдещето си?

Във всички интервюта, лекции, есета и писма, подбрани
за тази книга, А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупāда
отговаря на тези въпроси в светлината на ведическото
знание по уникален и практичен начин, като показва
убедително колко необходима е науката за себепознанието
в съвременния свят и в собствения ни живот.

 

Тази книга може да поръчате на:

087 6434 024 (Станимир Добрев)
0887 017 223 (Иво Милчев)

имейл: sthanu@abv.bg

цена: 15 лв.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.