Харе Кришна, скъпи предани и приятели!
С радост ви съобщаваме, че ще бъдем посетени от Девамрита Свами, който е изявен санняси и духовен учител, ученик на А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада.
Девамрита Свами е един от първите предани посетил България в края на 70те години на 20 век за да разпространи Кришна съзнание.
Завършил престижния университет Йейл, той загърбва бляскавата кариера, която го е очаквала и се отдава напълно на мисията на Шри Чаитаня Махапрабху под вещото ръководство на А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Взема дейно участие в редактирането, издаването и разпространението на книгите на Шрила Прабхупада. Неговите лекции и семинари в редица университети в САЩ, Южна Америка, Европа, Австралия и Нова Зеландия са широко посещавани и ценени.
…………………………………………………………………………………….
Програма:
Събота (24 юни)
посрещане и лекция на съботна програма от 19:00ч
Неделя (25 юни)
лекция и посвещение с огнена церемония – 15:00 (може да има малка промяна в часа)
…………………………………………………………………………………….
Всички събития ще се проведат в Храма на ИСКОН в София, бул. Климент Охридски 119.
Заповядайте!
Харе Кришна!