Харе Кришна!

Този август ще завърши с три големи празника.

Заповядайте в Храма на Шри Шри Гаура Нитай заедно да отпразнуваме:

Шри Баларама Джаянти (Появяването на Бог Баларам) – 22 август, неделя от 15:30

Шри Кришна Джанмащами (Появяването на Шри Кришна) – 30 август, понеделник от 16:30

Шрила Прабхупада Авирбхава (Появяването на Шрила Прабхупада) – 31 август, вторник от 15:30