По време на антивоенните демонстрации в края на 1966 г., в малкия храм в 
магазина на Второ авеню Шрила Прабхупада издава циклостилен памфлет (една от първите му публикации в Америка). Последователите и симпатизантите на Шрила Прабхупада раздават хиляди екземпляри от него по улиците на Ню Йорк, а по-късно и в Сан Франциско, Монреал и други градове. Неговата „Формула за мир” е съвсем нов подход към антивоенния проблем и дава съвършеното му решение за хиляди американци.

 

Голямата грешка на съвременната цивилизация е, че тя присвоява чужда собственост, като че ли е нейна лична, и с това ненужно нарушава природните закони. Тези закони са много строги. Никое живо същество не може да ги нарушава. Само този, който е Кришна осъзнат, може лесно да преодолее силата им и да постигне щастие и мир в този свят. Както държавата е защитавана от Министерството на правосъдието и вътрешните работи, така и държавата на Вселената, от която Земята е само незначителна частица, се покровителства от природните закони. Тази материална енергия е една от различните енергии на Бога, който е крайният собственик на всичко съществуващо. Тази земя следователно е собственост на Бога. Но ние, живите същества, особено т.нар. „цивилизовани” човешки същества, под влиянието и на индивидуалното, и на колективното погрешно схващане твърдим, че собствеността на Бога е наша собственост. Ако искаме да има мир, трябва да изгоним това погрешно схващане от умовете си и от света. Това неоснователно претендиране на човешката раса за собственост е причината или част от причината за всички смущения на мира на земята. Глупавите и т.нар. „цивилизовани” хора претендират, че имат право на собственост върху собствеността на Бога, защото са станали безбожници. В безбожното общество няма щастие и мир.

В Бхагавад-гита Бог Кришна казва, че Той е истинският наслаждаващ се на всички дейности на живите същества, че Той е Върховният Господар на всички вселени и доброжелателният приятел на всички същества. Само когато хората по света научат тази формула за мир, само тогава ще настъпи мир. Следователно ако изобщо искате мир, трябва да промените съзнанието си и да станете Кришна осъзнати, както индивидуално, така и колективно, чрез простия метод на повтаряне на святото име на Бога. Затова на всеки препоръчваме да стане Кришна осъзнат, като повтаря Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Това е практично, просто и възвишено. Преди четиристотин и осемдесет години тази формула за мир беше въведена в Индия от Бог Чаитаня, а сега тя е достъпна и във вашата страна. Приемете този метод на повтаряне на святото име, както беше посочено по-горе, реализирайте истинското си положение, като четете Бхагавад-гита такава, каквато е, и възстановете изгубената си връзка с Кришна, Бога. И непосредственият резултат ще бъде мир и благоденствие в целия свят.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.