Телефони за поръчка:

087 6434 024 (Станимир Добрев)
0887 017 223 (Иво Милчев)

имейл: sthanu@abv.bg

Кратко въведение към “Бхагавад-гита”

BG

Какво всъщност представлява “Бхагавад-гӣтā”?

Каква е целта на “Бхагавад-гита”?

За кого е предназначена?

 

Това кратко въведение е отделна публикация на Въведението към „Бхагавад-гӣтā такава, каквато е“ от A. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупāда. В него Шрӣла Прабхупāда представя на читателя задълбочено и ясно философията на тази велика духовна класика.

“Бхагавад-гита”

bg cover След 25 години имаме огромното щастие да ви предложим новото редактирано издание на книгата, съдържаща вечната и винаги приложима духовна практика на йога. Бхагавад Гита такава, каквато е е извор на мъдрост, надежда, покой и радост. От най-дълбока древност тя е смятана за свещена книга, тъй като излага знание за Абсолюта. В нея се обясняват вечните теми за Бога, душата, прераждането, материалната природа, продължителността на съществуване на вселената и карма (дейностите на живите същества).

Предлаганото издание съдържа оригиналния санскритски текст с транслитерация на кирилица, буквален и художествен превод и обстойни коментари от Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада.

“Науката за себепознанието”

BG_SSR_1cover_r6-page-001

В тази книга ще откриете знание, което учители от ведическата традиция са дали преди хилядолетия. Науката за себепознанието разкрива тайните на природата и вселената, на себето и върховната душа вън и вътре във всичко. Нашата епоха се характеризира с удивителен материален прогрес, но в същото време и с непрекъснато увеличаващи се проблеми. Днес въпросът за съдбата на човочеството е по-актуален от всякога.

Във всички интервюта, лекции, есета и писма, подбрани
за тази книга, Шри Шримад А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупāда
отговаря на тези въпроси в светлината на ведическото
знание по уникален и практичен начин, като показва
убедително колко необходима е науката за себепознанието
в съвременния свят и в собствения ни живот.

“Шримад-Бхагаватам”

sb1_1      “Шримад-Бхагаватам”, литературно и философско  произведение от индийската класика, заема особено място  сред многотомното наследство на древната източна  култура.  Вечната мъдрост на Индия е намерила израз във  Ведите – стари  санскритски текстове, обхващащи всички  области на  човешкото  знание. Отначало Ведите се предавали  чрез устната  традиция.  По-късно били записани от Шрила  Вйасадева,  “литературната  инкарнация на Бога”. Когато  Вйасадева  завършил съставянето на  Ведите, духовният му  учител го  насърчил да продължи, като  изложи  квинтесенцията им под  формата на “Шримад- Бхагаватам”. Известен като “зрелият плод от дървото на ведическата литература”, “Шримад-Бхагаватам” е най-пълното и авторитетно изложение на ведическото знание.

Това е единственият български превод на “Шримад-Бхагаватам” и освен това съдържа подробен академичен коментар, плод на ерудицията и всеотдайността на Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, един от най-изтъкнатите представители на индийската теологична и философска мисъл. Благодарение на задълбочените си познания по санскрит и на тясната си близост с ведическата култура, той е съумял да представи по великолепен начин безценното класическо произведение “Шримад-Бхагаватам” . Със своята система на изложение, която включва оригиналния санскритски текст, транслитерацията му на кирилица, дословен превод, литературен превод и подробен коментар, настоящото издание ще представлява интерес както за специалисти и студенти, така и за обикновените читатели.

“Съвършенството на йога”

BG_POY_cover_r5-page-002_cr

Какво означава да практикуваме йога? Възможно ли е в днешно време?

Авторът, Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада разобличава комерсиализма, който днес е покрил истинското значение на древното учение на йога. Съвършенството на йога, отвъд физическите упражнения и пози, отвъд артистичното изпадане в транс и дихателните техники, е човек да осъзнае духовната си същност и връзката си с Върховния.

 

 

“Измеренията на доброто и злото”

Измеренията на Доброто и Злото    В тази книга “доброто” се определя като добродетел. Думата “добродетел” означава благотворна, цялостна и чиста взаимовръзка със света, с другите живи същества и със себе си. Съвършената добродетел се изразява в победата на душата над силите на материята, които заплашват да я заблудят и да я накарат да се отъждествява с материалното тяло, с неговите любов и омраза. Тази заблуда е злото.

Авторът, Сухотра Свами, черпи от великата Ваишнава традиция на ведическото знание и изследва опитите на западната философия да реши проблема добро-зло. От този лабиринт на размишления той извежда читателя до окончателното добро – служенето на Бога.

 

 

 “Веданта психология”

Веданта Психология     Веданта е древна система в индийската метафизика, предизвикваща възхищението на западните учени векове наред. Целта на Веданта е да отговори на въпроса: “Кой е източникът на всичко?”.

Отговорът, който Веданта търси се намира в сферата на съзнанието. Но за да се постигне върховното съзнание, което е източник на всичко, трябва да се преодолеят низшите нива на разбиране. Такова ниво – едно от най-трудните за преодоляване – е това на ума.

За човека, израстнал според западната традиция, в която европейските философи, от древните гърци до наше време, рядко разграничават ума от душата, идеята да се премине отвъд ума е почти немислима. В нашия речник думата “психология” – научното изучаване на ума – произхожда от гръцката дума “психе”, “душа”. Но умът не е душата. Той е финото материално отражение на душата.

Авторът, Сухотра Свами, запознава читателя с древната наука за разграничението между чистата, вечна, блажена душа и трептящия, неспокоен ум, убежище на всички двойствености (щастие и нещастие, любов и омраза и т.н.). Прецизно обяснява структурата на ума и очертава как да се използва в йога – за духовно издигане. Довежда ни и до окончателната цел на Веданта – как чистата душа да се освободи от бремето на умственото отъждествяване и да се завърне към Върховната Душа, източника на всичко.

 “Прабхупада – един човек, един светец, неговият живот и наследство”

Прабхупада Завладяващо описание на живота на Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада и едновременно с това историята на създаването на Международното общество за Кришна съзнание, написана от един от първите му последователи, Сатсварупа дас Госвами. Разказите на очевидци и  богатият документален материал, ни помагат да възстановим истината за събитията.

 

 “Как да обуздаем силата на ума”

IMG_A6C176-58A252-9E5CA9-380623-6973C0-816C78“За човек, който е победил ума, умът е най-добрият приятел, но за този,който не е успял да победи ума, той остава неговият най-голям враг.” Бхагавад-гита 6.6 Какво е умът? Как функционира ? Можем ли да използваме пълният му капацитет?

Стрес, кавги, депресия, войни – източникът на тези проблеми и на много други, е неконтролираният ум. Тези, които не могат да контролират своя ум, живеят постоянно с най-големия си враг.

Авторът, Радхешям Дас, разкрива мистериите на ума, с помощта на древната Ведическа мъдрост и обяснява как може да се овладее изкуството на контролирането на ума.

 

“Йога на прошката”

proska

 

За първи път на български език книгата на Бхакти Вигяна Госвами, съставена въз основа на неговите успешни семинари, давани в различни страни.

 

Какво се крие зад обидата?

Може ли да се освободим от нея?

Как да простим на другия и на себе си?

Кога не трябва да прощаваме?

Как да постигнем висшето си “Аз”.

“Нектарът на наставленията”

noi

Този пътеводител в духовните учения е стигнал до нас през повече от пет столетия. Как да изберем духовен учител, как да практикуваме йога, дори къде да живеем – това ще намерим в безценната Упадешамрта (Нектарът на наставленията), написана на санскрит от Шрила Рупа Госвами, духовен гений на средновековна Индия.

 

 

2 thoughts on “КНИГИ

  1. здравейте, да попитам, Имате ли Цялата поредица на ШРИМАТ БАГАВАТАМ в Български Вариант, и ако я има кажете ми цена Бих желал да си я закупя Благодаря

    1. Здравейте, имаме преведени и отпечатани томовете на Шримад-Бхагаватам до четвърти. Може да свържете с нас на нашия имейл – iskconbulgaria@gmail.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.