26-ТИ РАТХА ЯТРА ФЕСТИВАЛ С КОЛЕСНИЦА
Ратха Ятра е фестивал на духовното единство и любов! Традицията на празника се корени в древна Индия и през последните петдесет години достига до сърцата на милиони хора по целия свят, отправяйки универсално послание за мир, единство и чиста любов.
Имаме щастието да ви поканим на 26-тото издание на фестивала в София.
Лятната сцена в парк „Борисова Градина”, на 25-ти септември (събота) от 11:00 до 20:30 часа.
Ще се докоснете до древни традиции, автентични изкуства и съвременни забавления.
ДНЕВНА ПРОГРАМА: 11:00 – 20:30 ч.
– Шатра за “Въпроси и отговори”;
– Щанд с ведическа вегетарианска кухня;
– Щанд с книги за духовно и личностно развитие;
– Ателие по индийска култура със Сачи: рисуване с къна и обличане на сари;
– Безплатни Йога курсове, вкл. Йога за деца;
– Фестивални сувенири, тениски и съвременно изкуство;
– Детски кът, вкл. урок по танци;
– Фото изложба;
– Астрология.
ТРАДИЦИОННО ШЕСТВИЕ: 15:00 – 18:30 ч.
Сърцето на фестивала е пъстрото шествие с колесницата на Бог Джаганнатха, представляваща “храм на колела”. В съпровода на музика, възпяване на мантри и много танци, красивият парад ще озари съботния следобяд, тръгвайки от китните алеи на Борисова градина и минавайки през основните пешеходни зони на града, вкл. зоната около НДК, ул. “Граф Игнатиев” и бул. “Витоша”.
СЦЕНИЧНА ПРОГРАМА: 18:30 – 20:30 ч.
Вечерта ще завърши с артистична сценична програма, която ще събере изпълнители на традиционни и модерни изкуства, носещи духа на Индия:
– Киртан концерт (Киртан Раса);
– Кратка беседа за значението на фестивала;
– Класически индийски танц (Училище за индийски танци Кая);
– Мантра рок (Враджа Кришна);
– Огнено шоу.
Тел. за информация: 0879 36 23 25
ВАЖНО! Във връзка със сложната епидемиологична обстановка, както и спрямо наредбите на Министерството на Здравеопазването на Република България, на обекта са предприети всички мерки за ограничаване разпространението на КОВИД 19.
Организатор: ISKCON – Международно Общество за Кришна Съзнание, България.
Със специалното съдействие на Посолството на република Индия в България.
26-th RATHA YATRA FESTIVAL – THE FESTIVAL OF CHARIOT
Ratha Yatra is a festival of spiritual unity and love! The festival traditions root in ancient India, reaching today the hearts of millions of people all over the world through the universal
message for peace, unity and pure love.
We are happy to invite you to the 26th edition of the festival in Sofia.
The festival will take place on the Summer Stage in park “Borisova Garden” on the 25th September (Saturday), starting from 11:00 h. and ending at 20:30 h.
Welcome to the festival to connect with the ancient traditions, authentic arts and contemporary entertainment – the entrance is free!
DAY PROGRAM: 11:00 – 20:30
– Tent “Questions & Answers”
– Stand with vegetarian vedic cuisine;
– Stand with books for spiritual and personal development;
– Beauty corner with Saci (henna, dressing with sari)
– Free yoga classes, incl. classes for children;
– Festival souvenirs, t-shirts and contemporary art;
– Children zone, incl. dance lessons;
– Photo exhibition;
– Astrology.
CHARIOT PROCESSION: 15:15 – 18:30
The heart of the festival is the colorful procession with the Chariot of Lord Jagannatha, representing a “temple on wheels”. In the accompaniment of music, chanting of mantras and dancing, the beautiful parade will illuminate the Saturday afternoon, starting from the alleys of park Borisova Garden and passing through the main pedestrian zones of the city, including “Graf Ignatiev” Str. and “Vitosha” Blvd.
STAGE PROGRAM: 18:30 – 20:30
The evening will end with a culture stage show, which will gather artists in traditional and modern arts, caring the spirit of India:
– Kirtan concert (Kirtan Rasa);
– Lecture (short talk about the meaning of the festival);
– Classical Indian dance (School for Indian dance Kaya)
– Mantra rock (Vraja Krishna);
– Fire show
Phone for more Information: 0879 36 23 25
IMPORTANT! In relation to the difficult epidemiological situation, as well as the legal regulations issued by the Ministry of Health Care of Bulgaria, at the festival place are taken all measurements for limiting the spread of COVID 19.
Event organized by ISKCON – Internatiоnal Society for Krishna Consciousness, Bulgaria
With the special assitence of the Embassy of Republic India