Bhaktivedanta Vedabase е безплатен, многоезичен инструмент създаден основно за изучаване на ученията на Негова божествена милост А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Тук може да видите книгите на български език.